Adolph "Bud" Herseth


Adolph "Bud" Herseth er (i skrivende stund - 1996 !) fortsatt solo-trompeter i Chicago Symphony Orchestra (startet i 1948). Han er av mange regnet som den fremste orkestermusiker i sin samtid på sitt instrument.

Født 25. juli 1921 i Lake Bark, Minnesota.

Begynte å spille trompet 7 år gammel. Faren dirigerte et lokalt orkester som Bud fikk spille i.

I august 1977 kom Bud til Norge og ledet et seminar for 70 messingblåsere på Hedemarkstoppen.
Lokalavisen skrev selvfølgelig om dette.

Mer info på engelsk


Oppdatert 26.3.96 - O.J.