Dette er O.J's webside om trompet. Her legger jeg stoff som jeg finner interessant. Noe er på norsk, ting jeg har fått lov til å oversette. Annet og mye mer stoff er på engelsk.
Generelt om trompet, pedagogikk, metodikk: Artister: Lenker:
Ole.J.Utnes@hive.no