Julefred cover
Julefred
Odd Lund
Åshild Wathne

sang - lur - lyre
bondeharpe - munnharpe
beinfløyte - seljefløyte - bukkehorn
 

(GMCD 971)