NTF-logo

Dette er O.J's innlegg i NTF's medlemsblad Schallstykket.
+ Intervju og artikler ved Rune, Olaf og Vera, tekster scannet inn fra gamle nummer og tekster mottat fra redaktør Finn.
Her er en (ganske gammel nå) presentasjon av NTF på engelsk.


Nye innlegg (ikke publisert enda)


Nr. 4, 2006


Nr. 3, 2006


Nr. 2, 2006


Nr. 1, 2006

Nr. 3, 2005
Nr. 2, 2005

Nr. 1, 2005


Nr. 2, 2004
Nr. 1, 2004

Nr. 3, 2003
Nr. 2, 2003
Nr. 1, 2003


Nr. 3, 2002 Nr. 2, 2002 Nr. 1, 2002
Nr. 3, 2001 Nr. 2, 2001 Nr. 1, 2001
Nr. 2, 2000 Nr. 1, 2000
Nr. 3, 1999 Nr. 2, 1999 Nr. 1, 1999
Nr. 3, 1998 Nr. 2, 1998 Nr. 1, 1998
Nr. 4, 1997 Nr. 3, 1997 Nr. 2, 1997 Nr. 1, 1997
Nr. 1, 1996 Nr. 2, 1995