200 år i dag!

Den 28. mars 1800 ble en trompetkonsert av Franz Joseph Haydn framført for første gang ved Imperial and Royal Court Theatre i Wien.

I 1796 komponerte Haydn sin trompetkonsert for Anton Weidinger (1767 - 1852), både som en vennskapstjeneste og for sitt eget behov for fornyelse.

Hoff-trompeter Weidinger utviklet en trompet med klaffer. Han var ikke oppfinner av den som noen tror, men utviklet sitt eget instrument basert på eldre eksemplarer av klaffetrompeter, slik at man kunne spille kromatisk på den.

Etter 1800 "forsvant" konserten og neste framføring av den var torsdag kveld, 23. juni, 1938, kringkastet av B.B.C. Solist var George Eskdale. Han spilte andre og tredje sats (Andante og Allegro).

På bildet (ovenfor) ser vi et utsnitt av Paul Handke's manuskript. Handke var en trompeter fra Wien som flyttet til U.S.A og ble førstetrompeter i Philadelphia Orchestra (1901 - 1903). Deretter spilte han første trompet i Chicago Symphony Orchestra (1903 -1912). Han skrev av solostemmen (i 1899) fra det autentiske og originale manuskriptet til Haydn. Men verket ble ikke gjort allment kjent den gang (Handke beholdt det bare som sin personlige kopi).

I 1946 gjorde Harry Mortimer den første innspilling av hele konserten med London Philharmonic Orchestra på platemerket Columbia Records (DX 1535-6).

To skandinaviske trompetere,  Åke Öst (Sverige) og Bjarne Volle (Norge), framførte konserten på en Egger kopi av klaffetrompeten i 1973.

Senere har 3 trompetere laget innspillinger av konserten med klaffetrompet, Friedemann Immer (1987), Mark Bennett (1992) og Reinhold Friedrich (1995).

Jeg spurte Reinhold Friedrich om han hadde planer om å framføre konserten idag (den 28.3.) - men dessverre  var han ikke oppmerksom på denne dato og dette "jubileum" - han husket kun årstallet 1796 (året da Haydn skrev den). Da jeg snakket med han (februar i år) trodde han ikke han ville få nok tid til å arrangere en slik konsert. Men jeg hadde et klart inntrykk av at han veldig gjerne ville framført konserten på en klaffetrompet i Wien i dag.

Edward Tarr vil framføre andre sats av konserten på en klaffetrompet i kveld, 28. mars 2000 "in memoriam".

O.J. 28. mars 2000