Claude Gordon og Herbert L. Clarke
(Det II i serien om Herbert L. Clarke's Technical Studies)


Claude Gordon og Herbert L. Clarke (1937) etter en leksjon
hjemme hos Clarke i Long Beach, California.

Claude Gordon (1916 - 1996) var lenge elev av Herbert L. Clarke. Gordon flyttet til Los Angeles i California for å studere med Clarke. I 9 år studerte han med Clarke, helt til hans død i 1945. Det hele startet med et brev som Gordon sendte til Clarke i 1936, og som Clarke  besvarte 2. oktober 1936.

Gordon har brukt Clarke's Technical Studies i noen av sine egne bøker. I Systematic Approach to Daily Practice  for Trumpet er den en integrert del av de daglige rutinene. I hans siste bok, Brass Playing Is No Harder than Deep Breathing forklarer han litt mer  om hvordan man kan brukes disse Clarke-øvelsene.

Systematic Approach to Daily Practice  for Trumpet
I leksjon 4 (side 18) introduserer han Technical Studies som del V. Fra leksjon 4 til leksjon 20 bruker Gordon all øvelsene og etydene og gir instruksjoner om hva man bør gjøre med de enkelte øvelsene. Her er et eksempel fra leksjon 5 (side 20):
 
PART IV:  Clarke's Technical Studies, second study
1. No. 36 use 3rd finger on all E's and A's
2. No. 37 and No. 39 use 3rd finger on all A's
PART V: Clarke's Technical Studies, first study
1. Single tongue this study
2. Think "Tee" as you get higher and blow stronger
3. Think "Taw" as you descend and blow easier

Fra  "Brass Playing Is No Harder Than Deep Breathing":
(side 28)
"Første gangen du arbeider deg gjennom Herbert L Clarke's Technical Studies arbeider du ikke for å oppnå kontroll over pusten. Du må arbeide på hver øvelse med følgende modeller: Først enkelttunge, så "K"-tunge, så dobbeltunge (eller trippeltunge), og så legato som skrevet. Denne gangen praktiserer du slik som skrevet og bruker en uke på hver modell."

"Ikke forsøk å følge instruksjonene i boka ennå. Disse instruksjonene er for avansert utvikling av pustekontrolll.  Husk, første gang gjennom boka er for nøyaktighet, fingerkontroll og bruk av mye luft.  Etter første gjennomgang av Technical Studies bør du være klar for å starte en ny runde for å utvikle pustekontroll."

"Etter at alle åtte øvelsene er gjennomgått, start pånytt med første øvelse og arbeid gjennom boka igjen, denne gangen med større hastighet og flere repetisjoner og enda mer letthet."


Takk til Patty Gordon for tillatelse til å bruke fotoet!
Du kan bestille bøker, video, o.l. fra Claude Gordon Music Enterprise

o.j. 2000