Seminaret med Bobby Shew


Bobby spiller på sin YTR-6310 Z - på tavlen bak, de 4 punktene.

Odd Lund ønsket velkommen på vegne av Norsk Trompetforum som denne gangen bare var teknisk arrangør. Det var forretningen Lille Basun i Kirkeveien og Yamaha Skandinavia, avdeling Norge, som stod bak seminaret.

Bobby Shew syntes det var et godt tegn å bli invitert tilbake. Dette var tredje gangen. Bobby hadde lovet Odd å gjøre denne workshop'en litt forskjellig fra de to forrige, men han mente at det allikevel var nødvendig å repetere noe av materialet. Det er ofte slik at når man hører noe andre eller tredje gangen da forstår man det mye bedre. Da har man i mellomtiden jobbet med det og fått litt erfaring. Jeg har undervist etter noenlunde det samme materiale de siste 27 årene. Den gang, for 27 år siden, kom den store endringen ved at jeg lærte en bestemt yoga pusteteknikk. Det forandret alt for meg. Jeg forandrer meg jo selvsagt hele tiden og jeg håper jeg blir litt bedre lærer, men fram for alt at jeg blir en bedre musiker og trompetist. Her i Norge har jeg før bare snakket om trompet, men denne gangen vil jeg snakke litt om det å være musiker og om improvisasjon. Jeg skal vise et lite system for å lære å spille over et akkordskjema.

Forelsket i improvisasjon
Grunnen til at jeg sitter her i dag er at jeg har et liv som musiker og ikke på grunn av trompeten - det kunne vært saksofon eller et annet instrument. Musikk er det som holder oss i live. Med trompeten eller andre instrument kan vi lett bli fanget i et nett av øvelser, pust og tekniske ting. Mange studenter jeg møter blir helt oppslukt av tekniske problemer og glemmer musikken.

Jeg begynte å spille trompet da jeg var 10 og 12 år gammel ble jeg forelsket i improvisasjon. Det er denne forelskelsen som har gjort at jeg fikk et liv innenfor musikken.

De 4 punktene
Bobby skrev opp sine 4 grunnleggende punkter på tavlen.

Oppvarming
Bobby startet med å snakke litt generelt om oppvarming og at mange metoder har detaljert beskrivelse av oppvarming - noen hevder til og med at dette er den riktige oppvarming.

Blafring
Det jeg oppdaget var at å blafre med leppene som en hest, gir en enkel massasje for leppene. Det myker dem opp og fjerner melkesyren. Et fint sted å myke opp leppene med blafring er i dusjen. I dusjen er det dessuten privat - ingen forstyrres av deg. Hvis jeg gjorde det ved forkosten på hotellet ville jeg få tilhørere. Finn et privat sted å gjøre dette på.

Hvor lenge bør man gjøre det? Det er alltid et spørsmål som dukker opp. Jeg vet ikke. Noen dager trenger man 5 minutter andre bare 2. Man må kjenne etter og lære seg hvordan det føles når man er klar.

Gjør blafringen langsomt - jo langsommere jo bedre.

Leppesumming
Jeg bruker leppesumming for å sjekke om jeg er klar. Hvis summingen er bra er jeg klar, hvis ikke - litt mer blafring.

Spill på munnstykket.
Så er vi klar for munnstykket. Jeg må si dere dette: munnstykket er begynnelsen av trompeten. Dette er fysisk - jeg tror egentlig at trompeten begynner i ens tanke.

Når vi begynner med munnstykket er plasseringen viktig og hvordan vi danner leppeåpningen. Det er mange embouchureformer - hvis den virker for deg og du kan spille komfortabelt - la den være. Noen har uvanlige embouchurer som for eksempel Byron Stripling - men de virker. Da er det best å la dem være slik.

Det nye jeg nå gjør på munnstykket er å spille stakkato noter. Jeg gjentar samme tone og beveger meg oppover trinnvis. Men hvis tonene ikke høres bra ut bytter jeg ikke tone. Noe er galt - enten spiller jeg med for mye eller for lite åpning eller plasseringen er feil. Jeg jobber med samme tone til den er bra, så spiller jeg oppover. Det er ved å styre haken at jeg kontrollerer åpningen. Haken er virkelig din "beste venn" når det gjelder trompetspill. Hvis man har for trang tone kan man senke haken litt så åpnes tonen. Man beveger haken opp og ned til man finner hvor tonen sentrert.

I denne øvelsen bruker jeg tungen som om jeg skulle spytte ris. I vanlig spill gjør vi ikke det, men her er det nyttig. (Bobby spiller samme tone gjentatte ganger med en aggressiv spytteansats). Jeg spiller en skala på en oktav pluss en tone - til nonen. Så holder jeg siste tone med en vibrato. Vibratoen er en kontroll eller sjekk på sentreringen av tonen.

Så spiller jeg en hel skalaen legato. Og tredje og avsluttende øvelse er med glissando over oktaver. Hvis du kan spille glissando i oktavsprang over to oktaver med åpen sentrert tone har du god kontroll.

Med trompeten
Så gjentar jeg munnstykkeøvelse nummer 1 på trompeten. Nonen holdes som en lang tone med kraftig vibrato. Det er her vi kontrollerer klangen - at den er åpen og stråler ut i rommet.

Vibratoen legger mange overtoner til klangen i tonen.

Øvelse to er en legato skala hvor vi slutter på nonen med en klar vibrato. Øvelse tre, glissando på munnstykker oversetter vi til en diatonisk skala over to oktaver opp og ned. Sjekk gjerne med vibrato på oktavene.

De fleste studenter jeg hører, spiller for "trangt" - ved å jobbe med haken og vibratoen kan man åpne opp. Med bedre toneproduksjon får du bedre tonekontroll og du fjerner også det unødige trykket. Dermed blir spillet lettere - mer effektivt.

En korrekt oppvarming sjekker alle de 4 grunnleggende punktene. Etter hvert som man gjør denne oppvarmingen kan man utføre den raskere. Til slutt kanskje på bare noen få minutter.

Hensikten med oppvarming er å bli klar til å spille. Hvis du ønsker kan du nå spille Schlossberg eller Arban. Bobby demonstrerer med å leke seg gjennom Clarke 2 - nå spiller du!

Utvikle leppesumming
Hvis du ikke er noe god på leppesumming - gjør det. 5 - 6 ganger pr. dag veldig kort hver gang - 30 sekunder. Avslutt med leppeblafring. Når du blir sterkere kan du eventuelt øke antall ganger men ikke lengden, for eksempel 10 ganger pr. dag - 30 sekunder pr. gang. Summing forbruker mye energi - ikke bruk det når du har mange spilleoppdrag.

Valg av riktig munnstykke.
Folk setter ofte ikke av noe tid til å sjekke munnstykker. Komprimert luft er det som skaper lyd på trompeten og munnstykket er en viktig del av dette. (Tegner 3 størrelser av munnstykkekopper - stor - middels - liten). Unge utøvere bør begynne på en middels og ikke på en dyp kopp som klassiske orkestermusikere bruker, eller en grunn kopp som brukes for leadspilling.

Om et års tid vil dere se noe nytt fra Yamaha. Jeg har designet et sett med 9 forskjellige munnstykker som er ment for lærere. Et kart som viser sammenligning mellom forskjellige munnstykkeprodusenter vil følge med. Dette settet kan lærerne bruke til teste ut sine elever og finne det som passer hver enkelt elev best.

Pivot
Det engelske ordet pivot benyttes i sammenheng med trompet for å beskrive hvordan trompeten er "hengslet" mot munnen. Utøvere vil enten senke eller heve trompeten når de spiller fra lavt register og oppover. Doc Reinhardt har i detalj beskrevet dette.

Det er to typer pivot, ekstern og intern. Den eksterne er den Reinhardt beskriver.

Intern pivot (luft pivot)
Jeg bruker mest den interne og beveger derfor ikke trompeten så mye opp og ned. Når jeg spiller lav C, retter jeg luftstrålen nedover (jfr. tegningen). Hva jeg har lagt merke til er at de fleste studenter forsøker å rette strålen rett fram i munnstykket for alle tonehøyder.

Denne informasjonen kom til meg for ca 2 år siden fra en av mine studenter som brukte å ta timer med Bud Brisbois. Jeg husker at Bud viste meg dette på 70-tallet men jeg forsto det ikke.

Her er hva du gjør (spiller lav C) - bruk tunga mellom leppene bare for denne øvelsen og rett strålen nedover til du får en klar, fet klang.


Retning på lufstrålen for lav C


Retning på lufstrålen for middel C

G er litt høyere (spiller C - G gjentatte ganger). C er i midten. Det som skjer når jeg retter strålen ned er at haka dropper litt ned og åpner opp klangen.


Retning på lufstrålen for høy C

Hvis man gjør det motsatte - prøver å spille det lave register med en stråle som peker opp vil man ikke få det til.

Dere aner ikke hvor mye dette har hjulpet meg. (Bobby spiller C- E - G - C fra lav C opp til C dobbel høy C med en sterk fyldig klang i hele registeret.)

Arbeid sakte med dette. Først bare lav C og G. Så G - C. Så kombineres alle disse 3 tonene. Etter hvert legger dere til flere toner E - G - høy C. Etter ei stund vil det bli mye lettere å spille disse intervallene. Isteden for å gjette, sikter dere tonene rett inn.

Rart å tenke på denne studenten som fant et enkelt papir med notatene fra en leksjonen med Bribois og tok det med til meg. Det forandret hele verden for meg. Dette må dere sjekke ut! Hver student jeg har gitt det til, Roger Ingram og andre, går og prøver det og 2 timer etter kommer de tilbake og sier - det er utrolig! Og etter noen dager - det er fantastisk!

Improvisasjon
Bobby tegnet opp 8 takter av akkordskjemaet til "Autumn Leaves".

Mange som er flink til å spille klassisk trompet får problemer når noen ber dem spille en blues eller improvisere. De vet ikke hva de skal gjøre. Jeg har designet et lite system for som viser hva man kan gjøre for å lære seg å improvisere over en låt.

Melodien er den viktigste delen av låten. Man må lære den først. Mine studenter bruker "play along" CD'er (Aebersold for eksempel) til å spille sammen med. Man har jo ikke alltid en pianist tilgjengelig.

Spill melodien mange ganger. Studentene mine gjør det 10 - 20 ganger. Når du kan melodien har du hjelp fra den til å vite formen og hvor du er til enhver tid. Vi sier ofte: Melodien dikterer harmonien. Melodien vil altså fortelle deg hvilke harmonier som passer.

Når man kan melodien er det tid for å endre det rytmiske litt og få det til å svinge litt. Lag små endringer og variasjoner i melodien.

Så kommer den vertikale delen hvor vi jobber gjennom akkordene i melodien. Først spiller vi treklanger opp og ned 1-3-5 og 5-3-1. Spill dem i omvendinger også. Legg så til septimen 1-3-5-7 og 7-5-3-1.

Bobby forsatte med å forklare flere områder man må arbeide med, bruk av skala, utvidede akkorder, rytmiske variasjoner, utholdte noter, pauser osv.

I det materialet som ble delt ut, var det 3 ark med en oversikt over hva man kan gjøre videre for å utvikle improvisasjonen. Vi går ikke gjennom alle 11 punktene her. En viss bonus får de som deltok på seminaret ha for seg selv.

Bobby understreket dette flere ganger: Husk vi spiller musikk. La det være følelser med!

Seminaret ble avsluttet med at formann Odd takket, bukket dypt og sa: Velkommen tilbake, Bobby!Pusteteknikken ble ikke gjennom gått denne gangen, men det og annet kan man lese i referat fra tidligere seminar med Bobby Shew:
o.j. 2001