Chase Sanborn og Clarke’s Technical Studies
(Del V i serien om Herbert L. Clarke's Technical Studies)

Chase Sanborn har i boka The Brass Tactics Companion gitt flere eksempler på hvordan man kan gjører mer ut av Clarke’s Technical Studies.

(Fra side 151 - klikk på bildet for å se et større.)

STUDY  # 2
Her er noen sitat fra side 148 og 149 om Technical Studies:
Denne øvelsen er muligens den mest berømte trompetøvelse i verden. På tross av det faktum at det er et enkelt mønster som er brukt mot en durskala, har jeg sett studenter spille denne øvelsen i årevis, og fortsatt ikke vært i stand til å utføre den uten å se på den trykte siden.

HUSK
Alt som kan memoreres bør memoreres for maksimal nytte.

Lær å identifisere mønsteret som danner denne øvelsen. Bruk dette mønster mot forskjellige skalatyper som vist:

     Dur
     Moll (senket ters)
     Lydisk (hevet kvart)
     Forminsket (senket ters, senket kvint)
     Hel tone(hevet kvart, hvet kvint, senket septim).

STUDY #5
Den femte studien er en skalaøvelse som dekker to oktaver. Den kan brukes for å utvikle omfang. Den kan benyttes på følgende skalaer:

     Dur
     Jazz melodisk moll (senket ters)
     Tradisjonell melodisk moll (senket ters oppover, senket ters, sekst, og septim nedover)
     Dorisk (senket ters og septim)
     Harmonisk moll (senket ters og sekst)
     Aeolisk (senket ters, sekst, og septim)
     Lydisk (hevet kvart)
     Forstørret eller heltone (hevet kvart, kvint, sekts, senket septim)


o.j. 2001