"Thoughts on playing the Horn well" (Tanker om effektivt hornspill)

Vår fremragende norske hornist og professor i horn og kammermusikk ved Norges Musikkhøgskole, Frøydis Ree Wekre, har skrevet ei meget stimulerende og nyttig bok med tittelen "Thoughts on playing the Horn well". Dette er en tekst som omhandler kunsten og ferdighetene i det å spille et messing instrument. Den bør være av stor interesse for utøvere på "horn", enten det er et stort horn som tuba, et medium som selve Hornet, eller et lite som trompet eller kornett.

Veldig ofte ser vi metodebøker for messing som, dersom vi studerer dem nøye viser seg å være ganske snevre eller kun representere forfatterens personlige syn, eller måte å lære seg å mestre instrumentet på. Noen av de mer absurde av disse metodene fokusere kun på en liten del av aspektene ved spillet, som å spille i det høye registeret, for eksempel boka "Double High C in 37 Weeks", og enkelte ganger framsettes påstander som at her er "den endelige embouchure metoden".

Dette er ikke tilfelle med boka til Frøydis Ree Wekre. Hun har et vidt perspektiv og syn - boka er mer akademisk for å si det slik. De ganger hvor det er forskjellige syn på en sak, presentere hun dem alle, og forteller kun hva hun selv foretrekker. I kapittel 3 for eksempel, med tittelen "Thoughts on the work of the facial muscles", (Tanker om hvordan ansiktsmuskulaturen virker) diskuteres to teorier:

Teori I: "One position og one specific muscle tension" (En posisjon og en bestemt muskelspenning) eller "the poker-face-concept" (pokerfjes-konseptet) (Philip Farkas).

Teori II: "Just do what you have to do" (Gjør det du må) eller "the rubber-face-concept" (gummfjes-konseptet) (Dale Clevenger).

Om hva hun selv foretrekker sier hun følgende: "And, maybe needless to say, in my own playing and teaching, I tend to use and recommend the dynamic approach much more than the static". (Og, unødvendig å si kanskje, i min måte å spille og undervise på, bruker jeg vanligvis å anbefale den dynamiske måten framfor den statiske.)

Boka består av 16 kapitler. Den behandler emner som: å spille effektivt, oppvarming, øving, ansiktsmusklene, å skape lyd, pust, intonasjon, å lære utenatt, tanker om å være sin egen lærer, og mye mer.

Selv om mesteparten av boka kun er tekst er det også noen fine øvelser i den. Noen av disse øvelsene er hentet fra velkjent trompetlitteratur (James Stamp, H. L. Clarke) og noen av øvelsene er hennes egne. Frøydis Ree Wekre har ei liste av store utøvere og lærere som har inspirert henne: Vitalij Boujanovskij, Arnold Jacobs, Wilhelm Lansky-Otto og James Stamp.

Boka har ISBN nummer 82-993244-0-8 (1. Utgave, 1994.) Til alle trompet kollegaer og andre messing utøvere, som liker å forstå og lære mer om vår kunstart: Skaff deg den!

O.J. 1998