"Rafael Mendéz på CD"

Summit Records har nylig gitt ut en boks med 12 CD'er under tittelen "Rafael Mendéz (1906 - 1981) The World's Greatest Trumpeter". Decca Records skrev kontrakt med Mendéz i 1945 og over de neste 20 år spilte han inn 12 LP plater. Det er disse 12 LP'ene som Summit Records nå har overført til et sett med CD'er.

Det vil føre for langt å nevne alt som er på de 12 CD'ene, men det omfatter delikat lyrisk duett-spill sammen med gitarist Laurindo Almeida til en mer aggressiv og virtuos Mendez i samspill med symfoniorkester. På en av CD'ene, "Trumpet Spectacular" spiller han til og med Haydn trompetkonsert i ess-dur. På noen av CD'ene opptrer Mendéz med sine egne komposisjoner som for eksempel "The Tre-Mendez Polka" - en trio hvor Rafael og hans to tvillingsønner, Robert og Ralph spiller. På CD'en "Mendéz in Madrid" spiller han den velkjente "La Virgen de La Macarena" (Tyrefekterens sang).

Haydns konsert vil kanskje lyde litt rart i ørene på dagens trompetere som er vant til å lytte på Maurice Andre og andres tolkninger av dette klassiske stykket. Men når det gjelder Mexikansk musikk eller bravura-stykker som "The Fligh of the Bumble Bee", "Hora Staccato" og lignende, er Rafael Mendéz på topp. Rafael hadde en meget personlig syngende tone i trompeten og en fabelaktig teknikk.

I en tidligere utgave av "Schallstykket" (nummer 1, 1996) er en annen av Summit Records CD'er, "The Legendary Trumpet Virtuosity of Rafael Mendéz" omtalt. Summit har ei internett side hvor de presenterer alle CD'er og i tillegg andre ting om Mendéz - som en biografi og en video (denne video leverer de også i det europeiske PAL formatet). Adressen dit er: http://www.summitrecords.com - du kan bestille direkte fra Internett-sida (og bruke Visa, MasterCard og lignende) eller bruke denne epost-adressen, sales@summitrecords.com

O.J. 1998