Herbert L. Clarke: Technical Studies

I dette nummer av Schallstykket starter vi en serie om H. L. Clarke's meget kjente bok Technical Studies. Den er nok ved siden av Arban den mest brukte boka blant trompetister. Det som man ofte kan få intrykk av, er at mange ikke forstår hvordan de effektivt skal bruke øvelsene i boka. Mange tror at øvelsene (nr. 2 for eksempel) kun er fingerøvelser. Dessuten kan teksten og forklaringene til Clarke forvirre de som for første gang starter med boka. Clarke's tekst er nok ment for viderekommende som lett klarer å spille alle øvelsen med normal styrkegrad. Da først er de klare til å begynne å "hviske" øvelsene med styrkegrad pp.

I denne serien vil vi derfor vise noen eksempler på hvordan øvelsene kan brukes. De to første artiklene vil være med stoff fra elever av Clarke selv. Først ut er Frank Simon som spilte sammen med Clarke i Sousa's orkester. For Simon handlet det mest om det å utvikle utholdenhet slik at han kunne klare all spillingen hos Sousa.

I neste nummer av Schallstykket vil vi ta for oss en annen elev av Clarke, Claude Gordon. Da vil det komme konkrete tips om hvordan man kan bruke øvelsene. I avsnitt 3 lar vi James Stamp komme med sine tips og i avsnitt 4 av serien andre pedagoger som Clyde Hunt, Chase Sanborn og Vincent Cichowicz.

Til slutt i avsnitt 5 ønsker vi at noen av medlemmene i NTF som bruker boka til Clarke kommer med tips og ideer!


o.j. 2000