Den Norske Hornklubben

Det er ikke bare vi norske trompetere som har et forum for vår interesse, våre "søstre" hornistene har også en forening og et medlemsblad.  Selvsagt finnes det også "brødre" blant hornistene,  men når man studerer medlemsbladet til den Norske Hornklubben, "Hornposten", ser man at mange av de aktive er jenter. En av dem er lederen og redaktøren, Reidun Gran.

Den Norske Hornklubben feiret 20 års jubileum i 1999 og i jubileumsnummeret forteller Frøydis Ree Wekre om hvordan det hele startet. I 1976 tok hun og noen andre på seg ansvaret å arrangere et nordisk hornseminar. Hun sendte ut mange søknader om støtte, men fra Kirke og Undervisningsdepartementet fikk hun avslag på søknaden: "KUD kan ikke gi støtte til enkeltpersoner". Da endret Frøydis søknaden og fortalte at det var planlagt en landsomfattende organisasjon (den var da kun i "hodet" hennes). Dermed kunne KUD innvilge søknaden.

Som Schallstykket, medlemsbladet til Norsk Trompetforum, har ikke Horposten heller vært bortskjemt med reaksjoner fra leserne. Av siste nummer (Nr. 41 - 2000, se bildet ovenfor) kan man allikevel se at det er flere bidragsytere blant hornistene enn det er blant trompetere. Dette nummer inneholder omtale av sommerens hornseminar, et intervju med Arkady Shikloper, øvetips, plateomtale og en artikkel om det å være musikkskolelærer pluss div. notiser og meldinger. Det er også en del annonser i bladet. Dette nummeret er på 28 sider og med mange farvebilder både på omslaget og inne i bladet.

Den Norske Hornklubb har i følge siste nummer av Hornposten 286 medlemmer.

Kanskje Norsk Trompetforum og Den Norske Hornklubben kunne få til et samarbeide eller utveksling av artikler som kan ha interesse for alle messingblåsere?o.j. 2000