Clyde Hunt og "lydløs pystring"
(Det IV i serien om Herbert L. Clarke's Technical Studies)

Clyde Hunt har gjort innspillinger av mange trompetbøker som Arban, Charlier, Concone, Hering, Schlossberg og Clarke.

På nettsiden hans:

kan man lese følgende:
"Første studie (og de andre også) handler bare i annen rekke om det å utvikle fingerferdighet.
Det det mest handler om er:
(1) veldig lite munnstykkepress,
(2) øke trykket og "lene" seg på lufta når man går opp i registeret, mens man spiller ppp, og
(3) smidig justere fokus for hver tone idet den vissler forbi."
Hunts konsept "lydløs plystring" (silent whistle) er også beskrevet:
"Mange har spurt meg om "lydløs plystring", spesielt i forhold til Technical Studies. Her er hva det handler om. Hver note vi spiller har en beste setting som sikrer: riktig tonehøyde, renhet i tonen, og god resonanse. Forsøk dette eksperimentet: plystre lav C (tu) - G (2. notelinje) (tah) - C2 (tredje mellomrom) (ta) - E (fjerde mellomrom) (tee). Legg merke til tungas bevegelse for å sikre en korrekt, resonant tone. Vi hører ofte "spill hver note med samme leppesetting".. det er meningsløst. Ingen av to toner spilles best med samme leppesetting, og ihvertfall ikke flere. Med lydløs plystring mener jeg at du følger den bevegelige, melodiske linjen slik at tunga og embouchuren er plassert i den best mulige posisjon eller fokus for å skape den ønskede tonen.

Å spille trompet korrekt og med god resonans (vakker tone) er å lære hvordan du effektivt beveger "ambissen" til den riktige fokus for hver enklt tone! Jeg kaller dette "dynamisk konstant-justerings-embouchure" i motsetning til "statisk embouchure", hvor hver enkelt  tone velges ved å bruke armen til å variere munnstykkepresset."


Å "utvide" øvelsene til H.L. Clarke
(i en epost til undertegnede sier Hunt dette:)

Jeg er fascinert av ideen om å "ekspandere" H.L. Clarke og Schlossbergs øvelser. Og det er akkurat hva jeg har gjort med mine innspillinger av disse.

Jeg foreslår følgende rutine for Clarke's First Study: Spill første øvelse ppp, mange ganger (sakte først, raskere ettersom fingerferdighetene tillater). Absolutt minimalt munnstykkepress. Når du har utviklet så mange repetisjoner som du tror er mulig, fortsett og utvikle fler.

Poenget er å lære hvor vital luftstrålen er - hvor uannstrengt det kan gjøre! Clarke ber oss "holde leppene i bevegelse". Jeg beskriver prosessen som "lydløs plystring". Sentralt i disse øvelsene er en komprimert luftstråle og "lydløs plystring".

Når du har beveget deg opp kromatisk til øvelse nr. 13, er det på tide å kombinere øvelse nr.1 med 13 som en enkel sammenhengende øvelse, i en enkel pust. Gå så tilbake og gjør (2 - 14, 3 - 15, 3 - 16, etc.) på samme måte.

Når du er i stand til å spille øvelse nr. 25 lett, gå tilbake og kombiner nr. 1, 13, og 25 som en sammenhengende øvelse - i en enkel pust!! Jeg mener dette ekspansjonsprinsippet er helt avgjørende. Det er ikke nok å spille øvelsen 8va!!

Fortsett så gradvis å utvike kombinasjonene: (1 - 13 - 25)  (2 - 14 - 26) (3 - 15 - 27)  og legg merke til at 26, 27, 28, etc. ikke er skrevet ut. Spill og bruk vanlig fingersetting, slik at du "vet hvor du er".

I min innspilling utvider jeg dette fire ganger ved å kombinere: nr. 1 - 3 - 25 - 37 (som er nr. 25 8va).

Jeg spiller 3 versjoner av First Etude - hver med omtanke for prinsippet om å kombinere oktaver innenfor en enkel pust. Siste versjon utvider fra Fiss under notesystemet, til C4 (en oktav over "høy C"). Spill alt svakt!!!! Senere, når du har utviklet mer styrke kan du gradvis "gi gass" til volum opp mot FFF hvis du føler behov for det.

"Følg" mønsteret til de bevegelige notelinjene med lydløs plystring. "Formen" på leppeåpningen må  gradvis trykkes sammen når du stiger i registeret. "Skvis" lufta gradvis mer når du stiger, for å motvirke den økede motstanden fra leppeåpningen. Luft - luft - luft - og mer luft (-trykk). Dette er fundamentalt! "Statisk" embouchure (embouchure i armen din) vil ikke virke for disse "ekspanderte" øvelsene.

Å spille trompet er som å synge - ved å summe med leppene istedenfor å bruke stemmebåndene.

Hvis du ikke kan "summe" det, kan du ikke spille det! (Kanskje du klarer å skvise det ut - forsiktig så tennene ikke løsner.)


o.j. 2001