TPIN – The Trumpet Player’s International Network

 

Hva er TPIN ?

TPIN er først og fremst en elektronisk postliste. Slike lister finnes det tusenvis av på Internett og gjennom dem kan folk med samme interesse holde kontakt fra alle steder på kloden. Alle som har epost kan delta og det gjøres ved å melde seg på (subscribe, se nedenfor) lista. Deretter vil alt som deltakerne sender av innlegg og meldinger komme tilbake til deg og de andre deltakerne. Denne formen for kommunikasjon har vist seg å være meget vellykket. Som medlem av postlista TPIN, kan du kommunisere med trompetister over hele verden til en hver tid på døgnet.

I tillegg til postlista har TPIN også en web-tjeneste, http://www.dana.edu/~trumpet/ og et FTP arkiv hvor det finnes lydfiler, bilder av artister o.l.

Nylig er det også etablert en IRC-tjeneste. Flere kjente trompetere som Wallace Roney og Mark Isham har deltatt på denne #trumpet channel.

 

Litt mer om TPIN.

Det var Michael Anderson, Assistant Professor of Music ved Dana College i Nebraska, USA som grunnla TPIN i 1994. Michael er fortsatt administrator av TPIN og i tillegg deltar han på linje med de andre med vanlige innlegg.

Siste året har det vært mellom 600 og 800 deltakere. Det er en håndfull fra Skandinavia, noen fra andre deler av Europa, noen fra Australia, Canada, og andre deler av verden, men flesteparten er fra USA.

Det er alle typer trompet-folk med: amatører, studenter, profesjonelle, professorer, noen som driver med kjøp og salg, munnstykkeprodusenter, instrumentmakere og de som samler på eller bygger trompeter. Flere kjente musikere, som for eksempel Walt Johnson, Bill Bing, Jim Manley, Jens Lindemann, Tom Crown, deltar på TPIN. Munnstykkespesialistene Wayne Tanabe, John Lynch, Jeff Parke, John og Phyllis Stork har også bidratt med nyttig informasjon fra sitt fagfelt.

Det er hele tiden mange emner som diskuteres: utstyr, pedagogikk (vanligvis forkortet PED i overskriften på meldinger), litteratur (LIT), musikk (MUS), artister, innspillinger. Instrumenter og annet utstyr averteres og selges gjennom lista. Flere av deltakerne som Rich Szabo, Clyde Hunt, Eddie Lewis og Chase Sanborn for eksempel, har fortalt om sine CD’er, trompet-metoder, etyder og andre typer bøker. Mange har kjøpt direkte fra dem.

 

Hvordan delta på TPIN ?

Alle som har en epost kan delta på TPIN. Du melder deg på ved å sende denne meldingen til følgende epost-adresse:

majordomo@parnassus.dana.edu

i kroppen på meldinga skal det kun stå følgende:

subscribe tpin-digest

end

NB ! Overskrift-feltet på meldinga skal være blank.

En stund etter at du har sendt dette, vil en automatisk generert melding komme tilbake og ønske deg velkommen til TPIN. Dersom du har skrevet noe feil, vil du kun få tilbake en feilmelding.

Hvis man ønsker å få meldinger fra TPIN hele døgnet kan man erstatte tpin-digest med tpin. Med tpin-digest mottar man kun en eller to samlede meldinger pr. døgn.

Dersom man vil sende spørsmål eller innlegg til TPIN, sender man det til denne adressen:

tpin@parnassus.dana.edu

Da er det viktig at man også fyller ut hva meldingen gjelder i overskrift-feltet.

Dersom man ikke vil delta lenger på TPIN kan man melde seg av ved å sende samme melding som for påmelding og kun bytte ut ordet subscribe med unsubscribe

Noe av det som har vært diskutert på TPIN kan du ta en titt på under denne web-adressen:

http://abel.hive.no/oj/musikk/trompet/tpin/

TPIN er kanskje det mest spennende tilbud på Internett for trompetister. Har du egen epost bør du derfor melde deg på TPIN – trompetistenes internasjonale nettverk.

Vi "snakkes" på TPIN !

 O.J. 1997