Et intervju med den kanadiske trompeter Chase Sanborn

Chase, før vi snakker om boka di, kan du fortelle oss litt om din bakgrunn som trompeter? Jeg begynte å spille instrumentet da jeg var ni, og ble oppmuntret av et flott offentlig musikkskolesystem i USA, hvor jeg vokste opp. Da jeg ble seriøst interessert i musikk på gymnaset, reiste jeg en gang i måneden til Philadelphia for å studere med Dr. Donald S. Reinhardt. Jeg gikk på Berklee College of Music i Boston, og flyttet så til San Francisco, hvor jeg arbeidet som frilansmusiker. Mens jeg bodde i California reiste jeg på turne med Ray Charles i et år. I 1981 flyttet jeg til Toronto i Canada. Siden da har jeg vært opptatt med å spille i teater, platestudio og på jazzklubber. Jeg har mange studenter privat og underviser også ved Toronto Universitet, ved Jazz Performance Degree Program.

Du har kalt boka "Brass Tactics" - hvorfor det navnet? Norske lesere er kanskje ikke kjent med det engelske ordtaket: 'Let's get down to brass tacks', som betyr, "la oss komme til poenget" eller "la oss konsentrere oss om det viktige". Navnet er altså et ordspill. Det beskriver også treffende innholdet, ved at boka instruerer leserne i teknikken, eller "taktikken" som benyttes for å mestre det å spille et messinginstrument.

Hvordan startet dette bokprosjektet? Jeg delte ut mengder av fotokopier til studenter og fant ut at jeg ville samle det i et hefte som jeg kunne gi dem. Jeg hadde også skrevet over 20 artikler om messing spill for bladet Canadian Musician Magazine, som jeg ønsket å få med. Den ene tingen ledet til den andre, og snart var jeg i gang med å skrive ei hel bok, som til slutt kom på nesten 200 sider. Den inneholder det meste av det jeg kan om å spille et messinginstrument, og besvarer alle de spørsmål jeg har blitt spurt om. I prosessen med å skrive boka brukte jeg to år på å utforske alle trompet-metoder jeg kunne finne, for så å sortere all informasjonen og presentere min egen versjon av hvordan gripe an øvingens kunst.

Du har delt boka inn i 4 deler, kan du kort beskrive hvordan boka er bygd opp? Jeg har kommet til at de fleste studenter ønsker hjelp til å finne en øvingsrutine som er omfattende men effektiv. Målet med øvelsene er å gjøre en i stand til å spille en hvilken som helst note, i hele registeret, i alle styrkegrader, med alle typer artikulasjon, med god klang og riktig tonehøyde. Et mål vanskelig å oppnå, det er helt sikkert, men et som vil la deg bruke instrumentet til å uttrykke alle typer musikk du måtte ønske. Mitt motto er: "Skap musikk med minst mulig innblanding fra trompeten."

Del en handler i detalj om emner som pedal toner, fleksibilitet, "bøying av toner" (note bending), summing på munnstykket og mange andre teknikker som er laget for hjelpe deg til å nå målet beskrevet ovenfor. Det tar også for seg de fysiske egenskapene til instrumentet; hvorfor og hva som skjer.

Del to presenterer selve øvelsene, med spesielle instruksjoner for hver øvelse. Jeg har utviklet en serie øvelser som innlemmer alle teknikkene fra del en, på en så effektiv måte som mulig. Øvelsene presenteres i faser, som skal arbeides med på en progressiv måte. Der finnes også forslag til øvelsesrutiner som utretter det du ønsker at de skal, og tar med i betraktning at musikalske interesser og øvelsesplaner er forskjellige.

Del tre tar for seg valg og vedlikehold av utstyr, f. eks. trompeter, munnstykker, flygelhorn, rengjøring osv..

Del fire har med noen virkelige erfaringer og situasjoner for utøveren, fra orkestergraven i teateret og fra platestudioet. Råd fra en proff, for å si det sånn.

Hvordan har boka blitt mottatt? Boka har blitt møtt med stor entusiasme. Jeg har fått mange brev fra profesjonelle musikere og studenter som mener det er den nyttigste trompet-bok de har kjøpt. Jeg tror noe av grunnen kan være at jeg ikke bare forteller hva man skal øve på, men i tillegg hvordan og hvorfor man skal øve slik.

Har du funnet noen forhandlere til boka her i Norge? Ikke foreløpig. Dersom det er noen forhandlere som vil ta inn boka, er jeg meget interessert i å høre fra dem. Brass Tactics kan bestilles direkte fra meg. Nedenfor finner du litt informasjon om hvordan du kan bestille den.

Jeg vil avslutte med å si at den største gleden ved å skrive denne boka har vært den kontakten jeg har fått med messingutøvere rundt omkring i verden. De har satt stor pris på og hatt nytte av den. Mange takk til Ole for hjelpen med å introdusere Brass Tactics for norske trompetister.

Bestilling av Brass Tactics:
Pris: $25 (amerikanske dollar)
Frakttillegg utenfor Nord Amerika: $10

Sjekk / pengeordre til:
Chase Sanborn
115 Ferrier Ave.
Toronto, Ont. M4K 3H6

FAX 416-463-5448 - epost: chases@brasstactics.net
Brass Tactics webside: http://www.brasstactics.net/


(O.J. 1997)