Zink - "sjelens megafon"
seminar med David Staff på Barrat Due Musikkinstitutt

David Staff er professor ved Guildhall School of Music. Han spiller zink i gruppa His Majestys Sagbutt and Cornetts og var med på å grunnlegge den.

David er også en internasjonalt ansett eksponent og utøver på barokk trompet. Han kom til Norge for å spille barokk trompet i Handels Messias med Oslo Barokkorkester. Han er solotrompeter i Frans Brüggen's Orchestra of the Eighteenth Century.

Starten...
11 år gammel, ble David tatt med til en konsert i London av sin musikklærer. Der hørte de Juleoratoriet av Bach. Han kjedet seg mesteparten av tiden men da 3 menn sto opp og spilte trompet ble han helt henført. Da han kom hjem sent den kvelden vekket han foreldrene og fortalte dem: "Gjett hva? Jeg skal bli en profesjonell trompetist!"

Da de senere hørte musikk av Gabrieli, Locke, Pezel, Holborne og andre sa læreren. "Instrumentene er ikke de som denne musikken ble skrevet for." (Moderne instrument ble brukt). "Dette er skrevet for zink". David ønsket å vite mer om dette. Da han ble 16, møtte ha en eksentrisk doktor som fortalte at han hadde en zink og den kunne David få kjøpe for 19 pund. Det var en plastikk zink. Han viste ikke den gang hvordan den skulle låte. Som musikkstudent fikk han en lærer som oppmuntret og støttet han når han ville spille zink. Han studerte også natur- eller barokktrompet. Nå for tiden opptrer han både med zink og barokktrompet og også litt med moderne trompeter.

Seminaret ble holdt på Barratt Due Musikkinstitutt - 10. oktober 1999 (17.00 - 21.00). Det kom i stand som et samarbeide mellom trompeter og lærer Arnulf Naur Nilsen (som underviser ved Barratt Due Musikkinstitutt) og Norsk Trompetforum.

Seminaret startet med foredrag og demonstrasjon av zink, så etter en kort pause ble det gitt en masterclass. Knut Johannessen akkompagnerte David på cembalo.

Zink - "stjernen i showet"
Navnet betyr "lite horn" ("corno" = horn, + endingen "etto" = lite).

De tidligste ble laget av dyrehorn, men i renessansen begynte man å lage dem av tre dekket med lær.

Dette er et hybrid instrument, litt treblåser på grunn av treet, men med et trompetmunnstykke. Det vanlige instrumentet er svakt bøyd og med en åttekantig øvre del. Det har seks fingerhull og et tommelhull. Munnstykket ble ofte laget av elfenben. (Davids munnstykke var laget av mammut og var kanskje 15 000 år gammelt!)

Spille zink.
Hvordan og hva kan du spille?
I storhetstiden (sekstende og syttende århundre) var zink  uten tvil kongen blant blåseinstrumentene. Spilt på som en trompet, men med grep som ei blokkfløyte, er det i stand til både forbløffende virtuositet og følsomme vokale utrykk. David ga oss en liste over hva og hvordan:

Gamle instrument.
Det finnes instrument fra Venezia fra sent 1500. Også noen i England - Henry VIII brakte både utøvere og instrument fra Venezia.

Typer av Zink

Viktige komponister Lærebøker
Der finnes flere bøker eller metoder. Mest kjent er de av Girolama Dalla Casa fra1584 og av Giovanni Bassano. Begge var virtuose zink utøvere ved Basilica di San Marco i Venezia.

Spørsmålet: Hvorfor forsvant den?
David diskuterte dette og listet opp noen mulig årsaker:

"Gjenfødelsen"
Takket være noen instrumentbyggere, spesielt Christopher Monk, som studerte gamle instrument og begynte å lage kopier, ble det mulig for utøvere å spille og gjenoppdage spilleteknikkene. Monk laget også noen billige plastikkinstrument (av resin) og var til og med så optimistisk at han trodde disse billige instrumentene kunne konkurrere med blokkfløyter av plastikk som ble brukt i skoler over hele verden.

Denne gjenfødelse har nå pågått en god stund og David deler den inn i to perioder

Første generasjon utøvere:

Andre generasjon utøvere: Masterclass
Etter Davids interessante foredrag / demonstrasjon og en kort pause, var det tid for deltakere til å spille i en masterclass. To grupper stilte opp.

1. Gruppe: 4 moderne trompeter
Samuel Scheidt Canzona
Robert (student ved Barrat Due) ledet en gruppa av 4 studenter som spilte en (velkjent?) Canzona av Scheidt.

I tillegg til noen kommentarer om noen spilletekniske problemer (spenning - hvordan man bør holde instrumentet etc.), understreket David to viktige ting:

Rytme: (betoning/trykk) Sterk 1 - svak 2 - semi sterk 3 - svak 4

Artikulasjon: Idealet i moderne trompetspill (orkesterspill) er med ansatser som er "rene" og meget jevne (TA - TA - TA - TA - etc.) Dette er ikke idealet i denne musikken (Scheidts stykke ble originalt skrevet for 4 zinker).

2. Gruppe: Renessanse ensemble
Kristin på zink var neste.
Hun hadde med seg sin egen gruppe som bestod av tromme/fløyte, zink og 2 sackbutt (tromboner). Denne gruppa spilte meget godt - de hadde tydeligvis drevet lenge med samspill. Her kunne David arbeide med musikalske problem det meste av tiden. Han kommenterte at Kristin burde forsøke å få laget seg et bedre munnstykke. Det ville gjøre jobben hennes lettere.

Artikulasjon:
Siden alle 4 spilte et blåseinstrument (trommeslageren spilte alt-blokkfløyte) kunne David arbeide med alle på forskjellige typer artikulasjon. For sackbutts hadde han funnet ut at artikulasjon dø-dø-lø-dø fungerte bra. Fløyte og zink kunne bruke mange flere artikulasjoner.

Noen eksempler:

Det er viktig å se på sangteksten for å finne løsninger på forskjellige typer artikulasjon, kommenterte David.
 

Vokaler for zink
David foreslo A for det lave registeret, fransk U for middel registeret, E for middel til høyt register og I for veldig høye toner. "Ikke vær redd for å heve tunga!" Han fikk oss alle til å sjekke med tommelen hvor mye rom vi har over tunga.

Spill alltid med åpen hals! For å få denne "åpne-hals-følelsen", forestill deg du puster på et speil for å tåkelegge det.

"Sceneskrekk"
En av deltakerne spurte David hva man kan gjøre med "sceneskrekk"?
En enkel men effektiv ting er å "låse" opp knærne. Han hadde ofte observert at når noen fikk problemer låste de knærne. Det førte til at det ble vanskeligere med pusten, etc. Ved å bøye knærne lett forover og gå litt ned som en vektløfter får man mye bedre kontroll. Dette er den beste måte å stå på når man spiller.

Scola Cantorum årbok 1981 - "Das Zink Buch"
er en meget god informasjonskilde.

O.J. 1999