Kinner & Babilon – Bauerfeind ventiler 

Skilt
Kinner & Babilon Ventilsysteme GmbH.

Et av hovedmålene på denne trompetturen var å besøke ventilprodusenten Bauerfeind, eller Kinner & Babilon (se bildet ovenfor) som firmaet egentlig heter, og som absolutt ikke må forveksles med ”forvirring”(!).
Hvordan fant vi så frem til dem, for det finnes sparsomt med opplysninger, og firmaet heter jo noe annet enn ventilene (Bauerfeind)? Dessuten, hvorfor i all verden skulle vi dit?  Jo, svaret er egentlig ganske enkelt – KVALITET, KVALITET og KVALITET.

På våre besøk hos instrumentmakere rundt omkring i Europa og USA har vi stadig fått høre at de bruker ventilseksjoner fra ”et tysk spesialfirma”.  Og derfor, etter mye frem og tilbake og om og men, fant vi til slutt ut at det var Kinner & Babilon og Bauerfeind de mente.

Som sagt, så gjort. Gerald Babilon heter innehaveren for firmaet, som er en gammel familiebedrift. De har tre ansatte og holder til i småstedet Nauheim like sør for Frankfurt.
De lyse og romslige lokalene ligger i en trivelig privat bakgård og er smekk fulle av CNC-utstyr. Og, her dreier det seg om presisjon og automatikk på høyt nivå, der alt blir nøye overvåket og kontrollert underveis.
Det produseres ca. 1000 ventilseksjoner i året og alt er stempelventiler (Perinett-ventiler).
Dreieventiler har de nærmest sluttet å lage. For, som Gerald Babilon sa, det er nesten ingen etterspørsel og dessuten er det andre (tyske) spesialfirmaer som kan dette bedre enn oss.

Heller ikke denne gangen klarte vi å la være å stille det etter hvert forslitte spørsmålet om "stål kontra monell?".
Hr. Babilon flirte litt i det skjegget han ikke hadde, og syntes det var morsomt at vi spurte.
Bauerfeind ventiler er m.a.o. av rustfritt stål, og forholdsvis kostbare saker på dette nivået.
Uten at vi vet noe sikkert, tipper vi at det dreier seg om rundt 2-3000,- norske kroner pr. ventilhus, pluss frakt, toll, mva og etc.

Kundene er kvalitets instrumentmakere (håndbyggere) i USA og Europa, og ”butikken” så derfor ut til å gå mer eller mindre av seg selv.  Det er m.a.o. lite som tyder på at de vil bli rammet av ”Kina-bølgen” med det aller første.

Babilon og Olaf
Gerald Babilon (med
ventiler) sammen med Olaf.


Mai 2006 - Olaf og O.J.