The Breathing Gym

DVD cover


Dersom du som blåser skulle forbedre pusteteknikken din, er DVD'en og boka, The Breathing Gym, av Patric Sheridan og Sam Pilafian en utmerket investering. Første gang jeg spilte av DVD'en ble jeg overrasket over den gode virkningen. Alle som spiller et blåseinstrument har noen ganger kjent: "Åh, nå er det lett å spille!". Det var denne gode følelsen som dukket opp. Øvelsene handler ikke bare om effektiv inn- og utpust, de tar for seg hele kroppen og man begynner for eksempel alltid først med avspenningsøvelser. Avspenning er like viktig som god pust, eller som Pilafian sier på DVD'en: "Tension kill sound" (spenninger dreper klangen).

Et problem med pusteøvelser vi finner i metodebøker for blåsere, i tillegg til vansker med å forstå dem, er ofte at øvelsene ikke har utspring i noen gode kilder. Forfatter av boka stilte ikke kritiske spørsmål til verdien av pusteøvelsene. Vedkommende var fornøyd med at han hadde oppfylt det fornuftige i å ha med slike øvelser. Dette er helt klart ikke tilfelle med Sam Pilafian og hans øvelser, de er alle hentet fra gode kilder. Han har brukt lang tid på å samle og utvikle dem. I et intervju, sier Pilafian:

Som student og ung lærer, studerte jeg yoga og forskjellige kampsporter, snakket med fysioterapeuter og spesialister på pusteterapi, og leste alt jeg kunne finne om pusting. Ved å bygge på disse forskjellige kildene, forvandlet øvelsene seg til pusteøvelser for musikere. Gjennom over tjuefem år med prøving og feiling, og ved hjelp av mine studenter, medlemmer av Empire Brass, og andre profesjonelle kolleger, har jeg utviklet øvelsene som presenteres i The Breathing Gym.

I det samme intervjuet, forklarer Pilafian også hvilke endringer han observerer hos de som benytter øvelsene:

Utøvere som bruker disse øvelsene utvikler bedre klang fordi de har færre spenninger og bedre flyt på lufta si. De som benytter Breathing Gym-øvelser vil ofte kunne arbeide mindre for mer klang og få vanskelig musikk til å lyde enkel. Disse øvelsene hjelper også til å motvirke effekten av framføringsangst (sceneskrekk) ved å senke kroppen’s stoffskifte og de hjelper utøveren å puste rolig og korrekt under press. Riktig pusteteknikk blir en praktisk ferdighet.

Det er fem forskjellige typer øvelser:

1. Tøying
2. Flyt øvelser
3. Terapi
4. Styrke og fleksibilitet
5. Pust for hjernen

Du bør også skaffe deg boka. I den vil du finne flere tips og mer informasjon om de enkelte øvelsene. Når du har arbeidet med DVD'en (eller video'en), kan du bruke boka som en referanse til øvelsene. Bak i boka er det flere øvelsesplaner.

Bestilling:
  Jeg bestilte DVD og bok fra www.dillonmusic.com 


o.j. 2003