O.J.'s Trumpet Page Interview

Lasting Change for Trumpeters

Book cover

Et intervju med Luis Loubriel

Arnold Jacobs ble sett på som en av de mest inflytelsesrike messingpedagoger i det tjuende århundre. Et bevis på det finner man gjennom det antall artikler og bøker som har blitt publisert som en hyllest til hans arbeid. Mange utøvere studerte med han i løpet av hans 62-år lange undervisningskarriere. Jacobs undervisningsprinsipper ble oppsummert i uttrykket "Song and Wind".

Luis Loubriel ble født i San Juan, Puerto Rico. I 1983 begynte han sine studier ved Northwestern University i Evanston, IL. Samtidig tok han private leksjoner med Arnold Jacobs i Chicago Symphony Orchestra. I 2006,
publisere Luis boka "Lasting Change for Trumpeters". Vi hadde en kort "kyber-prat" med Luis om denne boka:

Før vi begynner å snakke om boka, kunne du fortelle oss litt om din bakgrunn som trompeter og lærer?
Jeg må starte med da jeg var veldig ung, fordi min  nabo var en veldig fin trompeter - så jeg hadde klangen fra trompeten i mine ører så langt tilbake jeg kan huske.  Da jeg var ni år, ga Don Cesar Concepcion, (Harry James i Latin verden) som var en familievenn, meg mine første trompetleksjoner.  Jeg brukte også å dra ned til sentrum i San Juan for å høre store messingutøvere, slike som Harry Glantz, Armando Ghitalla, Mel Broiles, og til og med Arnold Jacobs, spille med Casals Festival Orchestra of Puerto Rico i de tidlige årene.

Jeg studerte musikk ved Escuela Libre de Musica og ved konservatoriet
i samme by (grunnlagt av Pablo Casals, som også jeg møtte).

Da jeg ble 16, sluttet jeg meg til American Federation of Musicians for å spille med filharmonien, Zarzuelas Orchestra, og som ekstra musiker med Puerto Rico Symphony.  Jeg var juniormedlemmet i alle trompetseksjonene jeg spilte med. Alle de fantastiske musikerne spilte som engler.

Da jeg endelig kom til Northwestern University for å studere med Vincent Cichowicz hadde jeg allerede skaffet meg to år med profesjonell spilleerfaring.  I de neste syv årene dro jeg ned til Chicago sentrum for å høre Herseth spille med Chicago Symphony og se han undervise trompetseksjoner. I Chicago spilte jeg med Chicago Civic Orchestra, Chicago Chamber Orchestra, Elgin Symphony, og (i en weekend) med Artie Shaw Orchestra som ekstra musiker - ved Medinah Temple med Artie Shaw som dirigent!

I Minneapolis studerte jeg
i seks år med Manny Laureano (førstetrompeter med Minnesota Orchestra) og David Baldwin. De ga meg begge en sterk teknisk / musikalsk bakgrunn.  I Minneapolis hadde jeg også sjansen til å spille med Minnesota Orchestra som vikar og ekstra musiker og med Canadian Brass Quintet i en serie med konserter. Det var noen av mine formative erfaringer som trompeter.

Mine “chops” som lærer skyldes min mor som har vært lærer i pedagogikk ved University of Puerto Rico i 50 år! Hun lærer sine studenter hvordan de skal undervise. Jeg brukte alltid å følge henne rundt som barn og jeg lærte det meste av hva jeg kan om undervisning ved å studere henne når hun underviste. Hun er en bemerkelsesverdig lærer.  Jeg skaffet meg også en grad i musikkundervisning og jeg har undervist i anvendt trompetspill i 18 år. Jeg har alltid hatt en dyp interesse for hvordan folk lærer og hvordan de blir undervist.

Hvordan startet dette bokprosjektet?
Prosjektet startet en gang i 1984.  Mitt “ungdomsorkester” i Chicago øvde i den samme bygning som Jacobs underviste i. Du kunne høre hvert ord han sa fra utsiden av døra og hver lørdag prøvde jeg å få tak i så mye informasjon som mulig. Jeg var overrasket over hvor rasjonell og effektiv Jacobs var i sine leksjoner. Jeg kunne også se, fra Jacobs’s studenter som jeg kjente i Chicago, at hans undervisning skapte varige endringer.

Jeg drev og spurte Cichowicz om så mye av konseptene jeg hadde hørt fra Jacobs at, kanskje for å få en pause fra meg, så begynte han (Cichowicz) å låne meg tekstbøker fra sitt private bibliotek. Mange av de bøkene hadde blitt foreslått ham av Jacobs. Samlingen omfattet Percy Buck’s Psychology for Musicians (Oxford) og Maxwell Maltz' Psycho-Cybernetics.

I de neste femten år leste jeg omkring 800 flere bøker om psykologi i forsøket på å finne flere svar på mine sprøsmål og på slutten av 1990-tallet tok jeg et år sabbat i Amsterdam (Holland) for å sette det hele sammen.  I de neste fire år transkriberte jeg 150 timer av Jacobs’ leksjoner og 93 timer med private leksjoner gitt av Jacobs, og 15 timer med opptak av intervju med ekspert trompetlærere. Resultatet er “Lasting Change for Trumpeters”.

Hvordan er boka organisert?
På et teknisk nivå er boka en “kvalitativ studie” som bruker en metode, en triangulering, får å dra ut de fire basiselementene som finnes i Jacobs’ undervisning.  Systemteorier er så brukt få å “trakte” utviklingen av disse fire elementene gjennom en spiral som er dynamisk (den beveger seg fra det mindre  komplekse til det mer komplekse).

På et fortellende nivå tar første kapittel av boka en sammenlignende kikk på undervisningsmetodologier som var rådende i det tjuende århundre og med Jacobs metodologi. Første kapittel sporer også den gradvise introduksjon av vitenskapelige data som basis for pedagogisk beslutningsprosesser og skrifter.

Kapittel to diskuterer i detalj hvert av elementene som finnes i Jacobs’ undervisning og følger en kurve av “oppadgående kausalitet” (bygger opp et element av gangen for å nå et sluttresultat) og “nedadgående kausalitet” (går fra sluttresultatet ned til de enkelte elementene). All disse elementene blir diskutert ved bruk av Jacobs’ egne ord. Jeg transkriberte og editerte de ordene ved å bruke Jacobs’ talemønster.

Kapittel tre summerer kapittel en og to, for å kunne fortsette inn i den kanskje mest tekniske del av boka. Denne delen er ment for de leserne som ønsker å gå videre og gjøre forskning eller som er nysgjerrige nok til å se på hva vi gjør fra et avansert psykologisk synspunkt som lærere og utøvere. Vedleggene er transkripsjoner av leksjoner og forelesninger jeg brukte som data for hele studiet. Hvis leseren ønsker det, kan denne delen bli lest som en separat bok. Boka har 261 sider med utmerket lesing.

Arnold Jacobs undervisningskonsept kan oppsummeres i utrykket "Song and Wind". Kan forklare litt om det?
Det uttrykket virker på forskjellige nivå. I 1995 oppsummerte Jacobs mottoet “Song and Wind” på følgende måte: “Du er en musiker og ting må alltid arbeides ut basert på musikk. Den endelige dommer i alt er klang, frase, og stil.  Ordene “Song and Wind” (sang og vind) er meget viktige. Sang har å gjøre med bio-komputeren og vind er din motorkraft. Akkurat som buen er motorkraften for strengefamilien. Uten streng er buen bare en bue. Vår streng er våre lepper. Du kan ikke assosiere leppene dine med rørbladfamilien for det er et forskjellig prinsipp. Deres er et stykke av tre. Leppene er del av deg og de er forbundet til ditt nervesystem. Treblåserrøreren er det ikke. Som et resultat av det må du assosiere leppene dine med dine stemmebånd. Da forstår du bildet. Du synger med dine lepper”.
   
På et annet nivå referer frasen “Song and Wind” til det artistiske aspekt i spillet (sang) og det vitenskapelige aspektet i spillet (vind). Begge er veldig viktige men de må settes i det riktige perspektivet.

På enda et annet nivå, referer frasen “Song and Wind” til opptreden og øving. Det vil si å bygge fra sluttresultatet nedover (
nedadgående kausalite) og bygge fra hvert element oppover mot sluttresultatet (oppadgående kausalitet).

Det er interessant å legge merke til at den “grunnleggende layout” i Arban’s metodebok følger disse to prinsippene. De første 45% eller noe sånt virker med oppadrettet årsak (
oppadgående kausalitet) og den andre  55%  (The Art of phrasing) virker med nedadgående årsak (nedadgående kausalitet).

Noen finner det rart at trompetister dro for å studere med en tubaist?
På mange måter fungerer alle messinginstrument, og deres utøvere likt. Der vil være noen forskjeller i forhold til repertoir, stil, og fysikken som er involvert i spillet. Men de grunnleggende psykologiske mekanismene vil være like for alle messinginstrument. De fleste trompetere oppsøkte Jacobs på leting etter spesielle svar for spesielle psykologiske og fysiologiske problemer og på det nivået var Jacobs i stand til å hjelpe dem.

Hvordan var dine leksjoner med Arnold Jacobs?
Mine leksjoner med Jacobs var meget gode. Han fortalte meg at jeg ville være ferdig i løpet av tre eller fire leksjoner siden han ikke så noen alvorlige feil i mitt spill.  På den tiden jeg studerte med han var jeg godt fortrolig med hans konsept. Jeg hadde allerede studert med Cichowicz og William Scarlett, og hadde deltatt på flere av hans masterclass ved Northwestern, og jeg hadde hjulpet til som oversetter i to leksjoner for ham (Jacobs).

På hans oppfordring brukte jeg også å ringe ham hjemme, med spørsmål som hadde med noen av prinsippene han brukte i sin udervisning. Han hadde alltid tid til å snakke med meg, svarte grundig på alt, og oppmuntret meg til å fortsett mine undersøkelser.

Hva mener du med tittelen "lasting change"?
Det er vanskelig å svare fullstendig på uten å kvalifisere svare litt, men jeg kan fortelle deg at “lasting change” (varige endringer) referer til en utøvers evne til kontinuerlig å utviklet de manglende elementene i hans eller hennes spill. Der er også et spørsmål om å oppnå et høyere utviklingsnivå og å skaffe seg innsikt, men jeg er redd, på grunn av lengden på denne diskusjonen, at man må lese hele boka for å forstå dette.

Du snakker om "singing approach" (sangtilnærming) og noe som kalles MEME. Dette er det vanskelig å snakke om i et kort intervju, men kunne du kanskje si noe om de forskjellige sider ved spillet som vi må utvikle?
Sangtilnærming refererer til det tankemønster en messingutøver bør ha før han spiller “startnoten” i enhver frase. Med andre ord, en messingutøver bør  “føle”, til det øyeblikk summingen tar over, som om han eller hun skulle til å synge. Det er en lik handlingen å synge.

Sangtilnærming er hva vi kaller  vMEME (eller verdi MEME).  Et vMEME er en styrende tanke som er satt sammen av forskjellige MEMEr.  De fire MEMEr som omfattes i “sang tanke” mønsteret vMEME er
det fysiske aspekt ved spillet,
det auditive ferdighetsaspekt,
det mentale bildet av forskjellige stiltyper, og
utførelses- (eller framførelses-) holdningen.
Jeg vet at dette er meget teknisk men det er meget lett å forstå når du først begriper det.

Hvem vil ha nytte av denne boka?
Avanserte, amatører og profesjonelle utøvere vil ha mest nytte av denne boka. Med andre ord, utøvere som er kommet på høgsknivå, eller er tidlige eller mer erfarne profesjonelle.

Til slutt, hvor kan man få tak i boka?
Bestillingsinformasjon er tilgjengelig her: www.luisloubriel.com.

o.j. 2006