Om grunnprinsipper

Craig Morris - 12. oktober 2005
     
Vi vet alle at vi bør gjøre det. Vi har blitt fortalt, siden den dagen vi begynte å spille, at vi bør praktisere våre grunnøvelser. Noen gjør det, andre ikke. Hvis du gjør dine daglige grunnøvelser, da vet du nytten de gir deg, og hvis ikke, må du begynne å gjøre dem for å lære hvor mye de kan hjelpe deg. Selv de som religiøst praktiserer disse grunnøvelsene, kan ha funnet seg selv i en posisjon av å spille gjennom en artikulasjonsøvelse hver dag, bare for å finne ut at klarheten i ansatsen ikke er blitt bedre; eller praktisere leppefleksibilitet, men allikevel slite med de samme problemer dag ut og dag inn. Hva er problemet? Vi har alltid blitt fortalt at disse øvelsene vil forbedre disse elementene, så hvorfor hjelper det ikke? Svaret kan fines av alle steder i treblåsergruppen. Mer konkret ligger svarene i praksisen til førsteklasses oboister og fagottister.

I løpet av min orkesterkarriere, var jeg så heldig å kunne arbeide sammen med og lytte til noen av de fineste dobbeltrørblad utøverne i hele verden. Alle disse musikerne hadde en ting felles: de la mye verdi i gode rør. Nei, ikke et godt rør, et perfekt rør! Jeg brukte å se på dem før en øvelse eller konsert, rørkniv i handa, noen ganger med ei lita lykt for å være sikker på at de kunne se så godt som mulig. De ville så spille noen toner, ta røret ut, studere det oppmerksomt, skrape på det med rørkniven (så lett at du kunne tro det ikke ville ha noen effekt), sette røret i munnen og summe, så en ny sveip med kniven, tilbake i munnen, summe, tilbake inn i instrumentet, spille en skala, deretter repetere hele prosessen til de var fornøyd, eller til de ikke hadde mer tid igjen.
Mange av dere har vært vitne til denne oppførselen og hvis du er som jeg var først, vil du ha oppfattet det som litt nevrotisk. Men jo mer jeg så på, jo mer forsto jeg, og en dag gikk det opp for meg: Jeg ser nesten aldri disse utøverne spille skalaer, praktisere artikulasjon, eller finslipe andre ferdigheter. De bruker ikke masse tid til å arbeide med ferdigheter som kreves på instrumentet. Disse ferdighetene har opplagt blitt praktisert mye, og de har oppnådd det høyeste nivå av ferdighet, men de behøver ikke å berøre dem før en opptreden for å sikre seg at alt er på plass. Hvis røret er i orden er de klare. Dette fikk meg til å tenke på min egen forberedelse. Bruker jeg mesteparten av tiden på “rørforberedelse”? Har jeg i det hele tatt et “rør”? Svaret var: ja, jeg har et rør, og nei, jeg bruker ikke mye tid på det. Grunnøvelsene jeg hadde gjort, leppelegato, artikulasjon, skala, sammensatt tunge, etc., var ikke av samme type arbeide som oboisten med sin rørkniv. Jeg bestemte meg for at min definisjon av grunnøvelser behøvde en grunnleggende endring. Som resultat delte jeg grunnøvelsene i to kategorier: Fundament og Sett av ferdigheter.

Fundament

Fundamentøvelser er for trompetister som å ”lage rør”. Disse øvelsene bestemmer den grunnleggende helsetilstanden i spillet ditt, med fokus på klang, styrke, sentrering, og yteevne. Tre av de mest vanlige kildene til øvelser av denne typen er:

James Stamp: Warm-Ups + Studies (editions BIM),
Carmine Caruso: Musical Calisthenics for Brass (Hal Leonard)
James Thompson: The Buzzing Book Complete Method (editions BIM).

Disse bøkene er alle lett tilgjengelige hos de fleste notebutikker som har musikk for trompet. Hvis disse øvelsene blir oversett, vil den grunnleggende mekanismen til embouchuren ganske enkelt ikke bli finpusset til den høyeste mulige grad. Jeg bruker nå en stor del av min daglige rutine på denne typen øvelser, og jeg foreskriver det samme for mine studenter. Forbedringen dette kan gjøre med de grunnleggende trompetferdighetene er forbløffende. Det vil resultere i forbedret register, utholdenhet, tonekvalitet, og generell kontroll. Der vil bli forbedring i ferdigheter som ikke ble forbedret før, og letthet i spillet vil øke. “Flott,” sier du, “men hva må jeg gjøre helt konkret?” La oss se nærmere på hvordan vi setter dette ut i livet i vår daglige øving.

Fundamentøvelsen jeg bruker sammen med mine studenter er delt i to deler: begynnelsen av dagen og slutten av dagen. I begynnelsen av dagen er rutinen i hovedsak basis-oppvarmingen slik den er disponert i boka til Stamp, og som jeg diskuterer i en serie av artikler med tittelen Stamping It Out.  Sjekk ut disse artiklene, for jeg tror den boka antakelig er den mest misforståtte og misbrukte bok i hele trompetverden. Når gjort riktig, kan disse øvelsene være en utmerket måte å skape balanse og senter i spillet. Det er disse to elementer som i stor grad avgjør hvor effektiv en utøver er og effektivitet er den mest signifikante faktor i å oppnå en virkelig forfinet trompetteknikk. Andre mulige fundamentøvelser i begynnelsen av dagen er den nevnte buzzing boka av James Thompson, langtoneøvelser, leppebøying (lip bends), og forskjellige kombinasjoner av alle disse. Etter at du har avsluttet morgenens fundamentøvelser, kan du enten gå direkte til ferdighetssettet, eller du kan ta en pause. De fleste dager foretrekker jeg å gjøre begynnelse av dagens fundamentarbeide hjemme, og så gjøre ferdighetssettet når jeg kommer på jobb. Det lager en pause på en og en halv time, noe som ser ut til å passe meg bra. Eksperimenter for deg selv med å finne en tidsinndeling som virker best for deg.

På slutten av dagen er fundamentøvelsene sentrert rundt å bygge styrke. Jeg gjør disse på slutten av dagen slik at jeg kan la musklene bli utmattet og har natten til å komme seg på. Dette gir meg nesten bestandig en følelse av at jeg er bedre en om jeg ikke hadde gjort noe i det hele tatt. Der er et sett med øvelser som jeg kan anbefale for å bygge styrke, og jeg vil framlegge hver av dem i framtidige utgaver av LivMusic News. Se artikkelen One Long G

Styrke er en viktig faktor i trompetspill. Mange blir begrenset ganske enkelt fordi de ikke har gjort nok for å forbedre styrken. Noen vil argumentere med at du kan ha stor utholdenhet og register uten å gjøre øvelser av en slik natur. Påstanden er uten tvil riktig, men det betyr ikke at en utøvers register og utholdenhet ikke vil forbedres ved denne type øvelser. Jeg holder fast på at enhver utøver som setter av en del av dagen til styrkeutvikling vil bli sterkere og se forbedringer i både utholdenhet og registeromfang. Hvis du tilfeldigvis skulle ha alt det registeromfang og den utholdenhet du noen gang vil behøve, da trenger du ikke bekymre deg om disse øvelsene. Men hvis du er som resten av oss og ser et behov for forbedret utholdenhet og større register, da vil disse øvelsene hjelpe. Det er også verdt å merke seg at selv om der kan være noen som ikke behøver å utvikle eller vedlikeholde register og utholdenhet, har jeg selv faktisk aldri møtt dem.

Når du har forpliktet deg selv til en morgensesjon med sentrering og effektivitet, og en sesjon om kvelden til styrkebygging, vil du begynne å merke etableringen av et virkelig solid fundament i spillet ditt. Av alle de forskjellige typer øvelser du gjør, er det dette fundamentet som vil ha størst innflytelse på ditt spill.
 

Sett av ferdigheter    

Hvis fundamentet gir oss verktøy å arbeide med, er det ferdighetssettet vi bruker til å skjerpe dem. Dette er den delen av dagen hvor vi dekker de egentlige ferdigheter som inngår i spill på trompeten. Det er tre avgjørende deler i mitt daglige ferdighetssett. Første del er Technical Studies av Herbert L. Clarke, som jeg ser på som en overgang fra fundamentøvelser til ferdighetssett.  Jeg gjør en studie pluss den korresponderende etyde hver dag ved begynnelse av ferdighetssettet, vanligvis spiller jeg bare ulike nummer eller like nummererte øvelser. Jeg liker å bruke Clarke til å begynne å rette fundamentarbeidet inn mot mitt vanlige spill, mens jeg monitorer sentrering og effektivitet i raske overganger mellom noter. Det er viktig å spille dem så svakt som mulig og med absolutt letthet. De andre to sentrale deler av ferdighetssettet er artikulasjon og fleksibilitet, som jeg deler inn slik:

Artikulasjon
o    Enkeltunge, klarhet og hastighet
o    “Ku”-tunge, klarhet og hastighet
o    Trippeltunge, klarhet og hastighet
o    Dobbeltunge, klarhet og hastighet
o    Innledende ansatser
Fleksibilitet
o    Langsomme legatoøvelser (letthet og sammenheng)
o    Raske legatoøvelser (hurtighet)
o    Store intervall - legato og med tunge

Det kan være andre viktige ferdigheter som bør inkluderes for den enkelte, men disse er basisferdighetene som bør dekkes av alle. Jeg kommer nok ikke gjennom alle aspektene daglig, men de blir alle gjennomgått på en regulær basis. Med en gang du begynner å merke følbare resultater fra ditt arbeide med fundamentet, vil du oppdage at du behøver å bruke mindre tid på disse ferdighetene enn du brukte før. Ikke føl deg forpliktet til å bruke mer tid på disse en du behøver. Husk, ferdighetssettet handler om å skjerpe ferdighetene, ikke å skape dem.
Hvis du forplikter deg selv til å dekke fundamentet på denne måten daglig, vil du merke en dramatisk forandring i spillet ditt. Denne forbedring i ferdigheter skjer ikke over natta, men tar måneder med flittig øvelse for å slå rot. I perioder av hvor du blir frustrert i denne prosessen, tenk på dette sitatet fra den gamle kinesiske teksten i Tao Te Ching:

Det som er etablert med dyktighet vil ikke bli rykket opp med rota.
Det som er forstått med dyktighet vil ikke gli bort.
På denne måten blir det hedret i generasjoner.

Med flid og øvelse vil du bli i stand til å etablere nye nivåer av ferdigheter på instrumentet ditt. Disse ferdighetene vil ikke være lunefulle, men vil bli lagt som steiner på en oldtidsvei, uberørt av århundrene. Du vil spille med stor letthet og finne mer glede og tilfredsstillelse i kunsten å skape musikk. Gå og øv. Oppdag din vei.

Craig Morris:
Craig Morris
Først, en takk til Craig Morris for tillatelse til å bruke denne artikkel i Schallstykket!
Craig er for tiden professor i trompet ved University of Miami, hvor han bruker tida si på undervisning og som solist og kammermusiker. Før det, var han en framtredende orkestermusiker, mest kjent kanskje for å ha den prestisjefulle stilling som prinsipal trompet i Chicago Symphony Orchestra (overtok etter Bud Herseth - som hadde den i 53 år!). Før Chicago var han tre år i San Francisco Symphony som assisterende prinsipal.

Nettsted:
LivMusic.com
Det er flere interessante artikler av Craig på dette nettstedet.

o.j. 2005 (oversetter)