Pierre Thibaud (1929 - 2004)

Pierre Thibaud
(Thibaud, bilde fra masteclass 2000)

Pierre Thibaud døde fredag 29. oktober 2004. Han ble 75 år. Thibaud virket først som solotrompeter i Israel Philharmonics og deretter hadde han samme stilling ved Paris Operaen (fra 1966 til 1992).

For medlemmer av NTF er han nok bare indirekte kjent? Fra 1975 til 1994 var Thibaud professor ved
musikkkonservatoriet i Paris. I årene 1999 til 2001, har vi gjennom seminar i NTF's regi hatt gleden av å møte tre av Thibaud's elever, Michael Brydenfelt (1999), Reinhold Friedrich (2000) og Håkan Hardenberger (2001). Fra disse tre har vi fått små glimt av Thibaud's undervisning. Han var ingen mild forsonlig lærer, men derimot tøff og krevende. Av de bøker Thibaud skrev kan man se at han var en som oppsøkte og lærte av andre kjente pedagoger.

På sine eldre dager fikk Thibaud problemer med hjertet. Det tvang han til å revidere sin måte å spille på. For noen år siden publiserte Thibaud Methode for the Advanced Trumpeter (Balquhidder Music). Metoden består av 3 bøker, og i en av dem kalt Daily Routine and Vocalises for Advanced Trumpeter, forteller Thibaud litt om dette:

En større kirurisk operasjon tvang meg til gjennomtenke måten å spille mitt instrument på. Mens jeg erindret metodene til Maggio, Stamp, Spaulding, etc., hadde jeg nok av tid i hospitalet til å arbeide stille og kunne praktisere summing i timevis. Jeg fant en måte å spille med letthet i alle register (fra lav Fiss til dobbel høy C) takket være doble pedaltoners posisjon.

Når jeg sier doble pedaltoners posisjon, mener jeg leppetykkelse utviklet av denne type øvelse. Denne tykkelse må bevares i alle registre med den vanlige munnstykkeplassering.

I begravelsen som fant sted onsdag 3. november var mange av Thibaud's elever tilstede, blant annet Håkan Hardenberger, Otto Sauter og Eric Aubier. Et ensemble av trompetere fra Paris spilte en fuge av Bach.

20. november skal det avholdes en minnekonsert for Pierre Thibaud i Paris.

o.j. 2004