The buzzing book

av James Thompson

Alle som deltok under seminaret til James Thompson, fikk en kort innføring i hans "summe"-metode. Den gangen spilte han av en CD fra første versjon av metoden (boka Buzzing Basics  vol. 1).

Nå foreligger en ny utgave fra det sveitsiske forlaget BIM. Thompson har her revidert øvelsene og samlet alle fra volum 1 og 2 av Buzzing Basics i ei ny bok som han kaller The buzzing book. Det følger med to CD'er, en for Bb- og en for C-trompet.

Thompson spiller øvelsene på munnstykke og trompet ledsaget av en synthesizer.

Etter et spor med eksempel på øvelsen (kun de første taktene) spilt av Thomspon, tar synthen over og spiller 4 slag intro og deretter moduleres det gjennom alle 7 grepkombinasjonene.

Det er utmerket å ha en ledsagelse som gir tonehøyde og tempo når man spiller på munnstykket alene.  Å spille øvelse 1 - 4, tar ca. 20 min.  Da er man også litt lei av synth-lyden. Boka har en progresjon hvor Thompson anbefaler at man jobber med øvelse 1 - 4 til man klarer å spille de helt uanstrengt og lett. Først da bør man gå videre til neste gruppe øvelser som dekker et større toneomfang.

En ting som irriterer undertegnede er at forlaget BIM for å spare trykking har tre forskjellige språklige versjoner i boka (engelsk, tysk og fransk). Med dagens trykketekniske muligheter burde forlaget kunne klare å lage ei bok for hvert språk.

Men glem den irritasjonen, boka er utmerket - ja, for alle som bruker spill på munnstykket som del av sin øving er den et funn.

Anbefales!


Fakta:

Forlag: BIM (www.editions-bim.com)
Pris: 20.50 Euro
Innkludert: 2 CD ( trompet i Bb og C)

o.j. 2003