TuneUp
Intonation Training System

Bok omslag

Et intervju med Stephen Colley

Før vi begynner å snakke om TuneUp, kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg begynte med horn da jeg var 11, når de fleste begynner med instrumentopplæring i statene. Jeg husker helt klart at jeg hørte en reklame for "Old Spice" parfyme, hvor en solomelodi ble spilt av alt mulig fra blikkfløyte til tuba. Da den kom til horn, var jeg hektet!

Jeg studerte horn ved University of Texas i Austin under Wayne Barrington, Farkas tredje hornist i Chicago i mange år. (Beste sitat fra Wayne – "Spill så klart at en person som tar musikkdiktat blant publikum kan skrive ned eksakt hva som er på din side!") Jeg flyttet til Los Angeles for å studere med Ralph Pyle, 2. hornist i LA Philharmonic og lærte like mye av ham om livet som jeg gjorde om hornspill. Jeg hadde og stor nytte og utbytte fra andre dyktige lærere/utøvere som John Cerminaro og Jimmy Decker.

Etter å ha spilt i LA, Sverige, Mexico og Texas, flyttet jeg til San Francisco Bay hvor  jeg vant første horn posisjonen i Stockton under Kyung Soo Won. Det var her at jeg til slutt ble konfrontert med mine manglende intonasjonsferdigheter. Min embouchure var ganske god og jeg hadde en god følelse for musikalske uttrykk, men min egen pitch var svak; i hvert fall ikke god nok til å holde en hel seksjon i god stemming!

Jeg leste alt jeg kunne deriblant bibelen om instrumental intonasjon, Chris Leuba's "A Study of Musical Intonasjon" og Art Benade's grunnleggende bok om musikkakustikk. Informasjonen var veldig nyttig, men jeg spilte ikke med bedre intonasjon. Du vet, intonasjon er en hørselsferdighet, avhenging av ørene, ikke bare informasjon (eller  øynene, for de som er avhenging av visuelle tunere!).

Min bestefar sa alltid til meg "finn et behov og fyll det". Vel, jeg fant et behov. Jeg behøvde noe som ga alle forutsetningene som trengs for ut utvikle mine egne ferdigheter. Jeg kunne ikke samle alle i hornseksjonen for å arbeide med intonasjon i time etter time, hver uke. Her komme TuneUp inn!


Hva er TuneUp?
TuneUp systemet er to intonasjonstreningsmetoder som bringer instrumentalister og sangere fra introduksjon til full ensembleutøvelse. Det første systemet, TuneUp: Basic Training er utviklet for å gi den individuelle musiker de betingelser som er nødvendig for å utvikle intonasjonsferdigheter i et selvstudie format. Du vet, vi har alle forskjellig anlegg når det gjelder å oppfatte tonehøyde og korrigering av den. Jeg? Jeg var ikke spesielt talentfull på dette område. Det tok tid. Tid som man ikke har på skolen og i hvert fall ikke på prøver.

Basic Training ble laget for å svare på alle disse kravene. Teksten gir et teoretisk grunnlag, og en lyd-CD gir det stødige, konstante akkorder og droner man trenger for å utvikle forståelsene for beats. Utøveren korrigere beats, mens han lytter etter den perfekte plassering av hvert stort og lite intervall. Enkle saker faktisk. Hovedtingen er  at CD-en gir den som spiller tid! Vi alle vil utvikle oss i forskjellig hastighet. CD-en gir de som ikke er så heldig all den tid de trenger for å utvikle ferdighetene. Før ble de ofte "forlatt" eller til og med fortalt ferdighetene ikke kunne utvikles!

Det andre systemet, Bootcamp, er en utvidelse av Basic Training. Det er flere stadier  å lære å spille rent på. Først, må man kjenne "kvaliteten" til intervallet. Dette gjøres ved å synge med CD-en. Så lærer man særegenhetene ved sitt eget instrument. Disse to stadier er behandlet i Basic Training. Men så kommer den praktiske verden av klangfarge og å balansere akkorder i tillegg til stemming. Bootcamp behandler dette.

I Bootcamp, gis grupper av utøvere, enten en kvintett eller et fult orkester, forskjellige linjer fra Basic Training Interval Studies. Hver linje konsentrerer seg om forskjellige akkord medlemmer. Legg for eksempel horn på linje 3 (kvint i akkorden), trompet på linje 5 (ters i akkorden) og tuba/trombone på linje 2 (grunntone i akkorden) og spill sammen med CD-en. Der er til og med noen jazzakkorder og et moll intervall studie.

Den største utfordring er at ensemblets intonasjon ikke kan forbedres uten at den enkeltes ferdigheter blir bedre. Med andre ord, det er et "svakt ledd" der. Utøveren som ikke kan spille rent har mulighet til å ruinere intonasjonen for hele ensemblet. Ofte er det denne utøver som er minst klar over sin egen toneplassering og "uoppmerksom" på sin rolle. Når hele ensemblet krever det, sikrer TuneUp: Basic Training at hver enkelt oppnår en grunnleggende intonasjonsferdighet. Nøkkelen er selvsagt et personlig ansvar. Man må være villig til å møte sin egen svakhet (på alle områder!) for å forbedre ensemblet som et hele.


Er det spesielle ting en messingutøver bør være klar over?
Som messingutøvere, har vi en stor fordel i forhold til treblåsere. Våre instrument fungerer mer i samsvar med naturstemming,  vi kan derfor bruke "lave" eller "høye" partialtoner til vår fordel. (Den antatte ute av stemming partial er mer sannsynlig perfekt i stemming for en bestemt toneart!). Da jeg en kort tid studerte med Frøydis Wekre, minnet hun meg på at alternative grep kan ha en annen klangfarge enn de grep man vanligvis bruker. Det er vårt ansvar, sa hun, å forsikre oss om at det klinger like godt som andre grep. Jeg føler at alternative grep bør spille en sentral rolle i godt messingspill. Det fortelles at Christopher Leuba, berømt hornist og forfatter, justerte sine bøyler i forhold til tonearten som ble spilt; en annen innstilling for toneart A enn for Bb. Dette ville fjerne mye gjetting ved å forsøke to justere ters, sekst og septim på sparket.

Hvem kan bruke det?
Et av mine mål med å utvikle TuneUp var å gjøre det enkelt og praktisk i bruk. Jeg lot bevisst være å lage en CD-ROM. Hvor mange kjenner du med datamaskin i sitt øvingslokale på skolen eller hjemme?! Det som var mest fornuftig var å lage en enkel lyd-CD som kan brukes på stereoanlegg eller med hodetelefoner. Begge er like effektive.

Jeg hører ofte klage på klangfargen på CD-en. Men som Gene Pokorny, tubaist i Chicago Symphony sier "Det er medisin! Det skal ikke smake godt!" Hans poeng er selvsagt at hensikten med CD-en er å raskt vise tonehøydeforskjeller for alle instrumenter. Jeg har forsøkt å lage en mer behagelig klangfarge, men jeg følte at hovedhensikten ble kompromittert.


Er det noen spesielt du bør gjøre når du begynner å bruke TuneUp?

Tenk om vi alle kunne lære flyttbar "DO" solfege i skolen. "Mønsteret" for intervallforbindelser innen en toneart, som jeg kaller "den harmoniske mal”, ville forbli konsistent fra toneart til toneart. Siden de fleste av oss ikke lærer solfege, er det nest beste å synge. Syng alt! Fraser, dynamikk og spesielt tonehøyde!

Ben Chouinard, en dyktig trombonist og lærer ved Towson State University i Baltimore begynte å sette TuneUp CD-en i stereoen på bilen når han kjørte til øvelser. Selv om han ikke arbeidet direkte med sitt instrument, fant han at hans evne til å høre tonen før han spilte ble mye bedre. Intonasjon handler først om øret, så om utfordringene på det enkelte instrument, så om forskjellig klangfarge i ensemblet. Få det inn i øret først!

Noen tror de kan løse sine stemmingsproblem hvis de kjøper en digital tuner. Hva sier du til dem?

Jeg har litt moro med noen jeg gjør på seminar: Jeg har en gammel tuner som ikke har virket på mange år. Jeg setter meg ned på en stol, plasserer tuneren på notestativet ved siden av meg, så griper jeg den, plasserer den på gulvet og tråkker på den med en rask bevegelse! Etter at det første sjokket har lagt seg, snakker jeg om fornuftig bruk av visuelle tunere. La oboisten gi stemmetonen, slå så av den tuner saken! Det er OK å forsikre seg selv om den grunnleggende stemming, men du "smaker" ikke på en Monet, så forsøk derfor ikke å "se" deg selv i stemming!

Noen avsluttende kommentarer?
Det er et merkelig fenomen rundt det med intonasjon. Det er nesten som "Keiserens nye klær". Vi vet alle at der er et problem. Ingen kan lure andre hvis de ikke kan spille rent. Men problemet er at vi sjelden snakker om det. Det er antakelig ikke noe mer frustrerende i musikkutøvelse enn problemer med intonasjon. Lærere som selv sliter med intonasjon kan til og med holde seg helt borte fra å jobbe med det. Men, hvis vi overser intonasjon er det på bekostning av god musikkutøvelse.

TuneUp er en utmerket utjevner. De som har et "godt øre" og ikke sliter med å høre avvik i tonehøyde vil finne den bekreftende. De som lik meg, sliter ikke bare med å høre når noe er ustemt men i hvilken retning de skal flytte tonen gis all den tid det tar å utvikle sikre ferdigheter. Konklusjonen er denne: Det finnes ingen unnskyldning mer for ikke å spille rent. Verktøy for å arbeide med intonasjon finnes og blir anbefalt av musikere over hele verden, som også bekrefter at det er effektivt. Det er nå oppe til hver enkelt!


For å bestille TuneUp – gå til:

www.tuneupsystems.com


o.j. 2004