Instrumentmakermester Udo Schäfer

Udo Schafer
Udo Schäfer ved dreibenken.

Udo Schäfer var et meget trivelig bekjentskap som kom i stand via Verena Jakobsen Barth. Hun er i ferd med å avslutte sin doktoravhandling, og hadde praksisperiode hos Schäfer. Der bygde hun blant annet en barokktrompet (se egen artikkel).

Instrumentmakermester Udo Schäfer holder til i Hinzistobel, en liten by like utenfor Ravensburg like ved Bodensjøen. Den tiden da Schäfer utdannet seg, inngikk i messinginstrumenttilvirkningen ikke bare messingblåseinstrument, men også slagverk. Derfor er Schäfers yrkestittel ”metallblåseinstrument- og slagverkmakermester”. I dag har man delt på fagene og det er blitt to separate utdanninger.

Schäfer er en av flere titalls av det vi kan kalle små tyske ”håndbyggere”, som driver alene i lite verksted. På grunn av det landlige miljøet med neste musikkhøyskolen langt unna, blir det fremfor alt de lokale korpsene (Musikverein), som blir hans kundekrets. Tilpasset til deres behov, blir det fremfor alt reparasjoner og modifikasjoner og ikke så mange nye instrument for Schäfer å bygge. Tross alt blir det noen nye instrument per år som Schäfer tilvirker på bestilling.

Schäfer er utvilsomt svært dyktig og verkstedet hans er meget velutstyrt med både NC-maskineri og ultralyd-rensing. Som de fleste instrumentmakere pleier å gjøre, kjøper han enkelte deler fra spesialiserte verksteder, når han bygger nye instrument.

Schäfer spiller selv euphonium og er med i en kvartett som heter Was Neues. Han er svært kunnskapsrik når det gjelder gamle messinginstrumenter. Bl.a. hadde han en omfattende samling verkstedhåndbøker og brosjyrer fra 40-50 år tilbake.

Udo Schäfer planlegger å flytte virksomheten sin til Friedrichshafen. Der skal han sammen med sønnen, som holder på å utdanne seg i samme yrke, åpne musikkbutikk. Ved siden av jobben i verkstedet, skal det bli salg av ulike instrumenter og musikkartikler – da Friedrichshafen frem til i dag savner en slik butikk.


Verena, Udo og Olaf
Verena, Udo og Olaf studerer ventiler.


Mai 2006 - Olaf og O.J.