Utvidede lange toner - Walter White

Front cover of CD

Ideen med å spille lange toner er ikke ny blant messingblåsere. Cat Anderson, lead trompeter hos Duke Ellington, har en øvelse i sin
metodebok  - 20 minutter G. Han påstod at denne øvelsen var "hemmeligheten til å spille i høyden". Cat instruerer brukerne av sin metode til å spille en andre linje G i 20 minutter - "som hvisking". Mange blåsere har brukt denne ideen og den klassiske trompeter, Craig Morris, sier for eksempel i en artikket kalt One Long G :

Jeg har flere øvelser som jeg liker å bruke for å utvikle styrke, og jeg vil ta opp hver av dem i framtidige artikler. Nå, derimot, vil jeg diskutere en øvelse jeg fikk fra John Hagstrom mens jeg var i Chicago. Denne øvelsen hadde sin opprinnelse, slik jeg ble fortalt, fra den store jazz trombonisten, Tommy Dorsey. Øvelsen er veldig enkel i innhold: spill en G i systemet, meget svakt, så lenge du kan.

Et problem med denne øvelsen er åpenbar: Den kan være veldig kjedelig! Trompeteren Walter White har forsøkt å gjøre noe med det ved å lage spill-med-spor. Han sier følgende på CD-omslaget:

Å spille lange toner er  opplagt ikke en ny ide, og det er like mange måter å gjøre det på som det er musikere. Denne innspilling tilbys som et hjelpemiddel til å gjøre lang-tone øvelser mer interessante og hyggelige.

CD'en har følgende spor:

1. Tonalt senter Bb og F (20 min.)
2. Tonalt senter A og E (20 min.)
3. Tonalt senter C og G (20 min.)
4. Tonalt senter Bb og F - med improvisasjoner (10 min.)

Om hvorfor han bruker disse øvelsene, sier White:

I starten begynte jeg, på fridager under turneer, å spille utvidede lange toner for å beholde et høyt nivå av utholdenhet og styrke. Etter å ha erfart andre nytteeffekter begynte jeg å legge inn i det minste et tjue-minutters sett i mine daglige øvelser, enten jeg var på turne eller ikke. Det gir embouchuren min en ekstrem konsistent følelse og tilfører klangen min mer innhold. Når det blir praktisert på en svak tone i det lave register, balanserer det ut "høyere, sterkere, raskere"-spillingen som man ofte møter i musikkindustrien og er en vennlig måte å ta embouchuren tilbake til nullpunktet ("ground zero") og bli smidig og fleksibel, og en lett måte å komme tilbake i spilleform etter en pause.

Anbefales !

Fakta:

Utgiver: CD Baby
Nettsted: www.cdbaby.com
Dato: 1995
Trompet: Walter White


o.j. 2005