Herbert Clarke Technical Studies


Denne forberedende øvelse er fra en serie artikler i "Brass Bulletin" (1980), av James Stamp, kalt Practical Hints. Her viser Stamp hvordan man kan praktisere "Technical Studies" av Herbert L. Clarke.
First Study
Start med å bytte om nummerrekkefølgen for linjene med studier slik: linje 13=1, linje 14=2, linje 12=3, linje 15=4, etc.

Eksempel: (linje 1 (13))

Spill legato

Tillegget (takt 2, gjentatte c - h) spilles kun første gang.
Ved slik øving vil du lære å "plassere" og "sentrere" notene riktig, og forbedre flyt, fleksibilitet og intonasjon.O.J. 1996