Herbert Clarke Technical Studies


Denne forberedende øvelse er fra en serie artikler i "Brass Bulletin" (1980), av James Stamp, kalt Practical Hints. Her viser Stamp hvordan man kan praktisere "Technical Studies" av Herbert L. Clarke.
Second Study
Velg i første omgang en enkel toneart for å bli kjent med den forenklede musikalske linjen.
For eksempel (nr 37)

Spill legato

Repeter den originale linjen. Spill dobbel hastig tredje gang.
Ved slik øving vil du lære å "plassere" og "sentrere" notene riktig, og forbedre flyt, fleksibilitet og intonasjon.O.J. 1996