Herbert Clarke Technical Studies


Denne forberedende øvelse er fra en serie artikler i "Brass Bulletin" (1980), av James Stamp, kalt Practical Hints. Her viser Stamp hvordan man kan praktisere "Technical Studies" av Herbert L. Clarke.
Third Study
For eksempel (nr 57)

Spill legato

Repeter siste del 10 ganger.

Ved slik øving vil du lære å "plassere" og "sentrere" notene riktig, og forbedre flyt, fleksibilitet og intonasjon.O.J. 1996